Hakkımızda

Midyat Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2015 yılında faaliyete başlamıştır. Derneğimizin amacı kadınları ekonomik, sosyal, bireysel, kültürel, yasal ve toplumsal anlamda güçlenmelerine katkıda bulunup dayanışmaları ve yardımlaşmaları için gereken zemini oluşturup, eğitim, sağlık ve aile planlaması gibi konularda bilinçlenmelerini sağlamaktır. Derneğimiz daha önce Çalışma Bakanlığı’ndan “Elde Halı Dokuma” ve İçişleri Bakanlığı’ndan “Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı” gibi projeleri başarıyla yürütmüştür.

2018 yılında hayata geçirilen Sivil Toplum Destek Programı, ikinci dönem projeleri Avrupa Birliği finansal desteğiyle 1 Nisan 2019 itibarıyla 31 proje ile başladı. Kısa adı ile CSSP-II Hibe Programı toplam 4.000.000 avrouk bütçesiyle, STK’ların politika ve karar alma süreçlerine katılımını ve etkinlilerini artırabilmek üzere gelişme girişimlerini destekleyen bir programdır.

Hibe programı daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar için STK’ların kapasitelerinin artırılması özel hedefiyle politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi genel hedefine hizmet etmektedir.

Bu kapsamda projeler,
– STK’ların idari ve finansal sürdürülebilirliğini artırmak;
– STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak;
– Aktif yurttaşlığı ve/veya STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek;
– STK’ların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmek.
gibi öncelik alanlarına yönelik uygulamaların gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.

Sivil Toplum Destek Programı II’nin teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi Programın ihale makamıdır.