Amaç

Projemiz çerçevesinde oluşturacağımız 20 STK’dan oluşan platforma vereceğimiz eğitim ve seminerler ile bu STK’ların birlikte hareket etme, etkin kampanya yürütme, mali kaynaklara ulaşma, uygulamalı çalışmalarla kendilerini geliştirmelerine ve sürdürebilir yapılar oluşturmalarının yanında Kadın ve Engelli hak ve sorunlarına değinerek bu konuda duyarlılığı geliştirmek.