Platform Toplantısı 10

Projemizin dâhilinde olan bir platform oluşturularak gerçekleştireceğimiz 11 toplantının 10.su Midyat Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Vesile Aslan Alkan yönetiminde 25.02.2020 tarihinde gerçekleştirdik.
Midyat’ta bulunan STK başkan ve üyeleriyle, çay, kahve, soğuk içecek ve pasta ikramı eşliğinde bir araya gelerek Midyat’ın temel sorunlarından olan ve 9. toplantımızda kararlaştırılan ve zaman kısıtlılığından dolayı değinemediğimiz Dezavantajlı Gruplardan olan ’Madde bağımlıları, Dışlanmış sosyal gruplar, Engelliler ve Çocuklar’’ konuları üzerinde duruldu. Toplantı esnasında Vesile Hanım İlçemizin dezavantajlı gruplar konusundaki hassasiyetini ve bu konulardaki toplumun genel kanısını geniş bir şekilde dile getirdi. Toplumsal dışlanma ve ötekileştirme, sosyal bir varlık olan insanın psiko-sosyal yaşantısını derinden etkiler. Bireyin bu durumdan kurtulabilmesi için uyum süreçlerini yeniden yaşaması gerekmektedir. Yeniden uyum süreçleri ise bireysel ve toplumsal anlamda her zaman başarı ile sonuçlanmayacağını dile getirdi. Dezavantajlılığı toplumsal hayatta bir takım sosyal ve ekonomik özelliklere erişememe olarak adlandırabileceğimizi belirten Vesile Hanım bu durum bireyler arasında veya birey-toplum arasında zamanla ayrılmalara yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
Daha sonra tüm başkan ve üyeler dezavantajlı gruplar ile ilgili kişisel fikirlerini dile getirdiler. Dezavantajlılığın nedenleri üzerinde daha çok duruldu ve herkes bu nedenlerin neler olabileceğinden bahsetti. Bazı başkanlarımız: Ekonomik engeller, Yetersiz sosyal hizmet, Yasal ve kurumsal ayrımcılık, sınırlı iletişim ve Fiziksel erişim eksikliği gibi nedenleri sıraladılar. Toplantının sonuna doğru gerekli mercilere de iletmek üzere ilgili sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını belirleyip ayrı ayrı hem tahtaya hem de bilgisayara yazdık.
Ayrıca toplantıya katılan bazı dernek temsilcileri tespit edilen sorun ve çözüm önerilerini raporlaştırıp kendilerine vermemizi ve bu raporu gerekli mercilere iletip, çözümün üretilmesi üzerinde duracaklarını belirttiler.
Toplantı sonunda bir sonraki toplantı konusunun ‘Projemizin Sürdürülebilirliği Konuları’ olarak belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir