Platform Toplantısı 9

Projemizin dâhilinde olan bir platform oluşturularak gerçekleştireceğimiz 11 toplantının 9.su Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Rıfat Direkçi yönetiminde 16.02.2020 tarihinde gerçekleştirdik.
Midyat’ta bulunan STK başkan ve üyeleriyle, çay, kahve, soğuk içecek ve pasta ikramı eşliğinde bir araya gelerek Midyat’ın temel sorunlarından olan ve 8. toplantımızda kararlaştırılan ‘’Midyat’ta Dezavantajlı Grupların Topluma Kazandırılması’’ konuları üzerinde duruldu. Toplantı esnasında Rıfat Bey İlçemizin genel durumunu, ekonomik şartlarını, belli başlı geçim kaynaklarını, yeni açılan iş alanları ve bu alanların ilçemize özellikle istihdam konusunda katkılarını geniş bir şekilde dile getirdi. Midyat’ta, özellikle gençlerin iş beğenmediklerini dile getiren Rıfat Bey, gençlerin iş seçmesi ve sadece belli başlı alanlarda çalışmak istemeleri diğer alanlarda eleman sıkıntısının yaşanmasına neden olmaktadır. MARGİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil El ise ilçemizin istihdam ile ilgili temel eksiklerini dile getirdiği konuşmasında; tekstil ve turizmde Midyat’ın genel durumu üzerinde durdu. 76 tekstil atölyesinin aktif olduğunu belirten Halil Bey bunların geliştirilmesi ve kalifiye eleman yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalar neticesinde Midyat’ta açılacak olan yeni üniversitede tekstil ile ilgili bölümlerin olacağı müjdesini verdi. Daha sonra tüm başkan ve üyeler istihdam ile ilgili görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini dile getirdiler. Bazı başkanlarımız: Çalışan gençlerin Maaşlarının düşük olması, genç nüfus sayısının fazla olması, bölgede fabrika eksikliği ve İşsizliğin giderilmesinde devletin yetersiz kalması gibi sorunlardan bahsettiler ve bu konular üzerinde tartışıldı. Toplantının sonuna doğru gerekli mercilere de iletmek üzere ilgili sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını belirleyip ayrı ayrı hem tahtaya hem de bilgisayara yazdık.
Ayrıca toplantıya katılan bazı dernek temsilcileri tespit edilen sorun ve çözüm önerilerini raporlaştırıp kendilerine vermemizi ve bu raporu gerekli mercilere iletip, çözümün üretilmesi üzerinde duracaklarını belirttiler.
Toplantı sonunda bir sonraki toplantı konusunun, vakit yetmediğinden dolayı, Dezavantajlı Grupların diğer kesimi olan ‘’Madde bağımlıları, Dışlanmış sosyal gruplar, Engelliler ve Çocuklar’’ olarak belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir