PLATFORM TOPLANTISI 8

Projemizin dahilinde olan bir platform oluşturularak gerçekleştireceğimiz 11 toplantının sekizincisini okul idaresinde müdür aynı zaman da Midyat Kızılay Derneği Başkanı Murat AYKAT yönetiminde 05.01.2020 tarihinde gerçekleştirdik.
Midyat’ta bulunan STK başkan ve üyeleri, çay, kahve, soğuk içecek ve pasta ikramı eşliğinde bir araya gelerek yedinci platformda kararlaştırılan ve Midyat için önem arz eden, gelişmesinde etkisi olan ‘Midyat’ta STK’lar ve sorunları’ konuları üzerinde duruldu. Toplantı esnasında Murat Bey STK’ların genel durumunu, yaşadıkları sorunları, son bir yıl içerisinde STK’ların gelişimi, dayanışması ve iş birliği içinde oluşu üzerinde edinmiş olduğu gözlemlerini olumlu ve olumsuz yanlarıyla dile getirdi. STk’ların son bir yıl içerisinde daha da aktif olduğu, dayanışmanın daha da arttığı ve geçmişe nazaran daha kolay bir şekilde STK’ların toplanıp birlik oluşturabildiklerini ve bunun ne kadar önem arz ettiğinden bahsetti. Aynı zamanda STK’ların dışında da sivil toplumda da duyarlılığın arttığını, son zamanlarda beş yeni derneğin açıldığını ve bununda bizim başarımıza dayandığını STK’lara karşı ilgilinin arttığını ve teşvik ettiğimizi dile getirdi.
Şehri Midyat derneğinin başkanı Ersin Şen de, STK’ların bir arada oluşunun küvetinden, sahip oldukları güçten ve tüm STK’ların bi arada olup, beraber hareket ettikleri taktirde çözemeyecekleri üstesinden de gelemeyecekleri her hangi bir problemin olamayacağını dile getirdi. Ve dernek başkanlarının da bu bilince sahip olması gerektiğine dikkat çekmiştir. bu konuda daha iyi bir seviyeye gelmek içinde bu tür birleştirici özelliğe sahip platformlar da daha çok ilgili olup, bu platformların daha sürekli hale gelmesi için de ay da bir her hangi bir STK diğer STK’a başkanlarını kahvaltıya davet edip, kahvaltı esnasında bir araya gelerek Midyat’ın her alanda gelişmesi ve yerelde var olan problemlerin çözümü için bir arada olmayı toplanıp birlikte hareket etme fikrini dile getirdi. Daha sonra tüm başkan ve üyeler STK’ların durumu ve Sorunları ile ilgili görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini dile getirdiler. Bu önerilerden bazıları; STK’lar sosyal durumlara karşı kör, sağır bir tutum sergilememeli daha duyarlı olması gerektiği ve karşılaştıkları her hangi bir problemde oto kontrollü sağlamalı ve STK’ların kuruluş amaçlarına tek dayalı kalmamaları, her karşılaştıkları yanlış durum ve tutumlara karşı bir tutum içinde olmaları gerektiğini dile getirdiler. Toplantı esnasında STK’ların durumu ve sorunlarıyla ilgili

Toplantı sonunda, bir sonraki toplantı konusu herkesin hemfikir olduğu ‘Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması’ olarak belirlendi.

görüşler belirlenip hem tahtaya hem de bilgisayar ortamında yazıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir